TV& VIDEO

đất nước phát triển ổn định

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Triệu tấm lòng, một niềm tin

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Triệu tấm lòng, một niềm tin

VTV.vn - Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hàng triệu tấm lòng người dân Việt Nam vẫn giữ vững niềm tin son sắt với Đảng.