TV& VIDEO

đất nước phát triển

Đại biểu quan tâm đến cải cách thể chế kinh tế và thực hiện các khâu đột phá

Đại biểu quan tâm đến cải cách thể chế kinh tế và thực hiện các khâu đột phá

VTV.vn - Nhiều đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm đến các giải pháp về kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược.