TV& VIDEO

đất sạch

Bất động sản vẫn chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Bất động sản vẫn chưa hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

 Trong bối cảnh các chủ đầu tư trong nước không còn nhiều nguồn lực tài chính, thì đối tượng người mua mà các dự án hướng tới chính là nhà đầu tư ngoại. Tuy nhiên, chuyện này không hề đơn giản.