TV& VIDEO

đất thuộc

Gián đất đã từng được cấp phép

Gián đất đã từng được cấp phép

Bộ NN&PTNT khẳng định gián đất thuộc diện cấm nhập khẩu dưới mọi hình thức. Thế nhưng, điều đáng nói là với loại trứng gián này, những người dân lại xách tay về một cách công khai bởi họ đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cấp phép…