TV& VIDEO

đặt vòng hoa

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3

VTV.vn - Sáng 25/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3, năm 2017.