TV& VIDEO

đất vườn

Nứt đất bất thường gần hồ thủy điện Đồng Nai 2

Nứt đất bất thường gần hồ thủy điện Đồng Nai 2

 Tình trạng nứt đất bất thường tại khu vực thôn Gia Bắc 2, gần hồ thủy điện Đồng Nai 2 xuất hiện cách đây 1 tuần và diễn biến ngày càng nghiêm trọng.