TV& VIDEO

Đất Xanh

Những lợi thế so sánh của phân khúc đất nền giá rẻ tại Đà Nẵng

Những lợi thế so sánh của phân khúc đất nền giá rẻ tại Đà Nẵng

Phân khúc đất nền tại Đà Nẵng những tháng đầu năm 2014 này đã có những chuyển biến tích cực do có nhiều lợi thế so sánh hơn với những phân khúc khác.