TV& VIDEO

dấu ấn ngoại giao

Những dấu ấn ngoại giao đáng nhớ của Tổng thống Obama

Những dấu ấn ngoại giao đáng nhớ của Tổng thống Obama

VTV.vn- Không chỉ tạo nên bước tiến lịch sử trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Nhật Bản và với châu Á nói chung, Tổng thống Obama đã có những dấu ấn ngoại giao đáng chú ý khác.

 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào dự án BOT giao thông

  Nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào dự án BOT giao thông

  Kinh tế10/06/2017 08:03 PM

  VTV.vn - Công ty Nhật Bản NEXCO và JEXWAY mới hoàn thành đàm phán mua lại 20% cổ phần của Công ty cổ phần FECON Việt Nam tại dự án BOT tuyến tránh thành phố Phủ Lý.

 • Những dấu ấn ngoại giao Việt Nam năm 2014

  Những dấu ấn ngoại giao Việt Nam năm 2014

  Dân hỏi Bộ trưởng trả lời04/01/2015 09:38 PM

  Đây là chủ đề của chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” đầu tiên trong năm 2015 với sự tham gia của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

 • Dấu ấn ngoại giao Việt Nam 2011

  Dấu ấn ngoại giao Việt Nam 2011

  Trong nước01/01/2012 09:00 AM

  Thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong năm 2011 đã cho thấy ngoại giao Việt Nam đang vượt qua thời kỳ phủ sóng diện rộng “làm bạn với tất cả các nước”, hướng tới trọng tâm, trọng điểm và thiết thực…

 • Dấu ấn Ngoại giao Việt Nam

  Dấu ấn Ngoại giao Việt Nam

  Trong nước12/12/2011 07:00 AM

  Dù giai đoạn cao trào của hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong cả năm nay diễn ra vào cuối năm, nhưng những thành công đã tạo ra một sự khởi đầu tốt đẹp trong năm đầu tiên ngành ngoại giao thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11.

 • Dấu ấn Ngoại giao Việt Nam

  Dấu ấn Ngoại giao Việt Nam

  Trong nước12/12/2011 07:00 AM

  Những thành công đã tạo ra một sự khởi đầu tốt đẹp trong năm đầu tiên ngành ngoại giao thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11.