TV& VIDEO

Đậu Anh Tuấn

“Doanh nghiệp vừa là nạn nhân vừa là tác nhân từ chi phí không chính thức”

“Doanh nghiệp vừa là nạn nhân vừa là tác nhân từ chi phí không chính thức”

VTV.vn - Đó là khẳng định của ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi đề cập về vấn đề chi phí không chính thức ở Việt Nam.