TV& VIDEO

đầu cơ tiền tệ

Đồng Rub giảm xuống mức kỷ lục

Đồng Rub giảm xuống mức kỷ lục

Đồng Rub Nga đã giảm xuống mức kỷ lục trong ngày 5/11 sau các động thái của Ngân hàng Trung ương Nga nhằm tiến tới thả nổi đồng Rub và ngăn chặn các hành vi