TV& VIDEO

đầu gà

Độc đáo Tết của người Thái

Độc đáo Tết của người Thái

Phong tục đón Tết, mừng Xuân dù mỗi dân tộc có khác nhau ở tục lệ, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần nhân văn, khát vọng ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng.