TV& VIDEO

đấu giá thành công

Người lao động tại công ty “con” sẽ được mua cổ phần ưu đãi công ty “mẹ”

Người lao động tại công ty “con” sẽ được mua cổ phần ưu đãi công ty “mẹ”

VTV.vn - Người lao động tại công ty con sẽ được mua cổ phần ưu đãi của công ty mẹ là một trong những điểm mới trong dự thảo Nghị định về cổ phần hóa mà Bộ Tài chính đang xây dựng.