TV& VIDEO

đấu giá từ thiện

Hai thùng rượu vang được bán với giá… 420.000 Euro

Hai thùng rượu vang được bán với giá… 420.000 Euro

VTV.vn - Hai thùng rượu cổ quý đã được bán với giá 420.000 Euro, giúp gây quỹ số tiền kỷ lục 13,5 triệu Euro cho các tổ chức từ thiện.