TV& VIDEO

dấu hiệu phục hồi

Kinh tế khó khăn, thị trường hàng tiêu dùng vẫn tăng mức kỷ lục

Kinh tế khó khăn, thị trường hàng tiêu dùng vẫn tăng mức kỷ lục

VTV.vn - Thị trường hàng tiêu dùng xa xỉ trên thế giới đã hồi phục và dự kiến sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay.