TV& VIDEO

dầu mỏ của IS

Chiến dịch không kích của Mỹ làm doanh thu của IS giảm mạnh

Chiến dịch không kích của Mỹ làm doanh thu của IS giảm mạnh

VTV.vn - Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của IS đã làm doanh thu từ dầu mỏ của tổ chức cực đoan này giảm mạnh.