TV& VIDEO

đầu năm 2016

1.000 thanh niên Thủ đô cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

1.000 thanh niên Thủ đô cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

VTV.vn - Tại quảng trưởng Ga Hà Nội, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thủ đô đã cùng ra quân bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.