TV& VIDEO

đầu ngành

Khánh thành Bệnh viện Công an TP Hà Nội

Khánh thành Bệnh viện Công an TP Hà Nội

Sáng 27/2, lãnh đạo Bộ Công an cùng với Công an TP Hà Nội đã tổ chức khánh thành Bệnh viện Công an TP Hà Nội.