TV& VIDEO

dầu nhờn

Thanh Hóa: Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhờn không phép

Thanh Hóa: Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhờn không phép

VTV.vn - Một cơ sở tái chế dầu nhờn không phép vừa được phát hiện tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.