TV& VIDEO

đầu rau

Rộn ràng ngày Tết ông Công ông Táo

Rộn ràng ngày Tết ông Công ông Táo

Phóng viên VTV đã có mặt tại một khu chợ ở Hà Nội sáng nay để ghi lại những hình ảnh rộn ràng về ngày Tết ông Công ông Táo.