TV& VIDEO

đầu số

Cảnh giác mã độc gửi tin nhắn tới đầu số tính phí

Cảnh giác mã độc gửi tin nhắn tới đầu số tính phí

Người sử dụng smartphone có thể dễ dàng bị mất tiền do bất cẩn khi tải ứng dụng trò chơi giả mạo. Khi đó, điện thoại của họ sẽ tự động gửi tin nhắn và giá cho mỗi tin nhắn này lên tới 15.000 đồng.