TV& VIDEO

đấu súng tại biên giới

Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan đấu súng tại biên giới ở Kashmir

Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan đấu súng tại biên giới ở Kashmir

VTV.vn - Một vụ đấu súng đã diễn ra giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ở Ranh giới Kiểm soát (LoC) tại khu vực Kashmir, làm 1 binh sĩ Ấn Độ bị thương.