TV& VIDEO

đấu tranh phòng chống tham nhũng

Phát huy dân chủ trong thời kỳ Internet

Phát huy dân chủ trong thời kỳ Internet

VTV.vn - Buổi tọa đàm "Phát huy dân chủ trong thời kỳ Internet, đấu tranh phòng chống tham nhũng, giám sát và phản biện xã hội" đã được diễn ra vào sáng 26/10 tại Hà Nội.