TV& VIDEO

Đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam

Dấu mốc mới trong quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Dấu mốc mới trong quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ

VTV.vn - Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã ghi thêm một dấu mốc mới.