đầu tư ngắn hạn

Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào thị trường

Trung Quốc tiếp tục bơm tiền vào thị trường

VTV.vn - Ngày 25/4, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục bơm thêm tiền vào thị trường nhằm giảm tình trạng căng thẳng về khả năng thanh khoản.