đầu tư nông nghiệp

Cần tìm cách gỡ vốn cho nông nghiệp công nghệ cao

Cần tìm cách gỡ vốn cho nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn - Mặc dù giá trị đầu tư nông nghiệp công nghệ cao hơn giá trị đất nhưng hầu như không ngân hàng nào nhận thế chấp tài sản để cho vay là thực tế diễn ra ở nhiều địa phương.