TV& VIDEO

Đầu tư vào giáo dục

Đầu tư vào giáo dục: Cơ hội hấp dẫn tại Việt Nam

Đầu tư vào giáo dục: Cơ hội hấp dẫn tại Việt Nam

VTV.vn - Theo thống kê, hơn 110.000 học sinh, sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại 47 quốc gia trên thế giới. Đầu tư vào giáo dục đang trở thành một ngành hấp dẫn tại Việt Nam.