TV& VIDEO

đầu tư xây dựng công trình

Sẵn sàng thông hầm Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng

Sẵn sàng thông hầm Nguyễn Tri Phương - Đà Nẵng

VTV.vn - Công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính, sẵn sàng cho người dân lưu thông từ 1/11 tới.