TV& VIDEO

đầu tư xây dựng hạ tầng

Nam Định: Khánh thành cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang

Nam Định: Khánh thành cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang

VTV.vn - Sáng 22/11, tại Nam Định, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức khánh thành cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang.