TV& VIDEO

đầu tư y tế

Mô hình đầu tư y tế xã hội hóa phi lợi nhuận

Mô hình đầu tư y tế xã hội hóa phi lợi nhuận

VTV.vn - Một mô hình "Xã hội hóa phi lợi nhuận" đang được Hà Nội thí điểm, tức lợi nhuận thu được sẽ lại tái đầu tư cho chính bệnh viện đó.