TV& VIDEO

dạy bơi cho trẻ em

Công tác phổ cập bơi chưa được chú trọng tại ĐBSCL

Công tác phổ cập bơi chưa được chú trọng tại ĐBSCL

VTV.vn - Tại ĐBSCL, khó khăn trong việc phổ cập bơi khiến công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em trong những năm qua chưa được chú trọng.