TV& VIDEO

đầy đọa

Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý "bảo mẫu" bạo hành trẻ em

Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý "bảo mẫu" bạo hành trẻ em

 Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT tạo TP.HCM yêu cầu báo cáo liên quan đến bài viết "Đầy đọa trẻ mầm non".