TV& VIDEO

dạy kỹ năng sống

TP.HCM đưa môn kỹ năng sống vào trường công lập

TP.HCM đưa môn kỹ năng sống vào trường công lập

VTV.vn - Tại các trường công lập TP.HCM, các em học sinh sẽ được học thêm môn kỹ năng sống, môn học khá mới mẻ, được đưa vào triển khai thử nghiệm trong năm học mới này.