TV& VIDEO

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt Nam

Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng Việt Nam có thế mạnh

Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng Việt Nam có thế mạnh

VTV.vn - Năm 2016, Việt Nam sẽ đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng có thế mạnh như dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng.