đề án tái cơ cấu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xin ưu đãi khi tái cơ cấu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xin ưu đãi khi tái cơ cấu

VTV.vn - Theo đề án, Tập đoàn PVN giữ lại 3 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính sau năm 2025 gồm thăm dò khai thác, khí và chế biến dầu khí. Để thực hiện, PVN xin các cơ chế ưu đãi.