TV& VIDEO

đề án tái cơ cấu

Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 - 2020

Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 - 2020

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2020.