TV& VIDEO

đề án thí điểm

Sẽ bổ sung biên chế cho các Phó Chủ tịch xã tại 9 tỉnh

Sẽ bổ sung biên chế cho các Phó Chủ tịch xã tại 9 tỉnh

VTV.vn - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, 9 tỉnh sẽ được bổ sung thêm 148 suất biên chế. Việc này sẽ được quyết định trước khi Hội nghị tổng kết dự án diễn ra vào cuối tháng 8/2017.