TV& VIDEO

đế chế

Cầu Drina nổi tiếng được trả lại "tấm áo" ban đầu

Cầu Drina nổi tiếng được trả lại "tấm áo" ban đầu

Cây cầu Drina được xây dựng từ thế kỷ thứ XVI, được cho là ví dụ tốt nhất của kiến trúc Ottoman tại Bosnia Herzegovina đang được các chuyên gia tu tạo để trở về hình dáng ban đầu.