TV& VIDEO

đe dọa có bom

Xảy ra 12 vụ đe dọa có bom tại sân bay Tân Sơn Nhất

Xảy ra 12 vụ đe dọa có bom tại sân bay Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Trong 3 năm qua, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra 12 vụ hành khách đe dọa có bom.