TV& VIDEO

đe dọa đánh bom máy bay

Bị đe dọa đánh bom, máy bay Anh sơ tán khẩn cấp

Bị đe dọa đánh bom, máy bay Anh sơ tán khẩn cấp

VTV.vn - Một máy bay của hãng hàng không Anh đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được đe dọa đánh bom nặc danh.