TV& VIDEO

để giống

Phú Yên: "Loạn" lúa giống

Phú Yên: "Loạn" lúa giống

Sự xuất hiện quá nhiều giống lúa tại Phú Yên đã gây ra tình trạng loạn lúa giống.