đề nghị kỷ luật

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 21 diễn ra từ 16-17/5, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 6 cá nhân và 1 tổ chức.