TV& VIDEO

đề nghị kỷ luật

Đề nghị kỷ luật nghiêm khắc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đề nghị kỷ luật nghiêm khắc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.