TV& VIDEO

đề nghị kỷ luật

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh

VTV.vn - Trung ương quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh.