TV& VIDEO

đế quốc

Quảng Bình xây Khu tưởng niệm “vụ thảm sát 156 người”

Quảng Bình xây Khu tưởng niệm “vụ thảm sát 156 người”

Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức công bố quy hoạch xây dựng Khu tưởng niệm Vụ thảm sát tại thôn Quyết thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.