đề ra

TP.HCM: 327 dự án treo hết thời gian gia hạn

TP.HCM: 327 dự án treo hết thời gian gia hạn

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường TP. HCM, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố có tới 327 dự án treo đã hết thời gian gia hạn.