TV& VIDEO

để tóc

3 cách để giữ màu tóc nhuộm

3 cách để giữ màu tóc nhuộm

 Với những mái tóc nhuộm, nếu không biết cách chăm sóc, màu sẽ nhanh phai và bạn phải tốn tiền nhuộm lại. Tuy nhiên, bạn sẽ tiết kiệm được phần nào bằng cách áp dụng các lời khuyên sau.