TV& VIDEO

đệ trình

Vốn 50 tỷ mới được kinh doanh BĐS

Vốn 50 tỷ mới được kinh doanh BĐS

Bộ Xây dựng cho biết đã trình bản mới nhất dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi lên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.