đề xuất tăng độ tuổi trẻ em

Đa số đồng thuận chủ trương nâng tuổi trẻ em lên 18 tuổi

Đa số đồng thuận chủ trương nâng tuổi trẻ em lên 18 tuổi

VTV.vn - Các chuyên gia và người dân đã bày tỏ ý kiến đồng thuận với chủ trương nâng tuổi trẻ em từ 16 lên dưới 18 tuổi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive