TV& VIDEO

đề xuất tăng lương tối thiểu

Đề xuất tăng lương tối thiểu cao nhất là 13,3%

Đề xuất tăng lương tối thiểu cao nhất là 13,3%

VTV.vn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương tối thiểu năm 2018 sẽ là 13,3%