TV& VIDEO

đêm dân gian

Bước nhảy hoàn vũ nhí - Liveshow 3: Đêm nhạc dân gian

Bước nhảy hoàn vũ nhí - Liveshow 3: Đêm nhạc dân gian

Sau đêm cổ tích của Liveshow 1, đêm chia sẻ tình thương yêu trong Liveshow 2, Liveshow 3 “Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014” sẽ đầy sôi động và rộn rã sắc màu cùng chủ đề “Đêm dân gian”.