TV& VIDEO

đền chùa

Di dời hơn 1.500 hộ dân phố cổ về khu đô thị mới Việt Hưng

Di dời hơn 1.500 hộ dân phố cổ về khu đô thị mới Việt Hưng

UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa công bố đề án giãn dân phố cổ. Theo giai đoạn 1 của đề án, đến năm 2016 sẽ di dời hơn 1.500 hộ dân đang sinh sống trong khu vực phố cổ tới khu đô thị mới Việt Hưng.