TV& VIDEO

đến dự

Lễ công bố Thành phố Ninh Bình thành đô thị loại II

Lễ công bố Thành phố Ninh Bình thành đô thị loại II

Tối 28/9, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Bình.