TV& VIDEO

Đền Kiếp Bạc

Lễ cầu an – Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu

Lễ cầu an – Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu

Tối qua (18/8 âm lịch), tại Hải Dương, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2013 tổ chức Lễ cầu an – hội hoa đăng trên sông Lục Đầu.